Kontaktujte nás – žádost o půjčku u Bydlím doma

Je možné zastavit dražbu nemovitosti?


K provedení exekuce prodejem nemovitosti se většinou přistupuje jako k poslední možnosti. Tuto možnost lze provést i dražbou na základě exekučního příkazu. Smyslem dražby je zpeněžení nemovitých věcí a uspokojení pohledávky věřitele. Je možné zastavení dražby nemovitosti?

Co dražbě nemovitosti předchází?

Prvním krokem při provedení exekuce formou prodeje nemovitosti je odhad ceny nemovitosti – určí ji soudní znalec. Na tomto odhadu je pak závislá vyvolávací cena – minimum, za které je možné nemovitost vydražit. Když soudní exekutor určí cenu nemovitosti, vydá usnesení o nařízení dražebního jednání, tzv. dražební vyhlášku k prodeji nemovitosti. Do dražební aukce se nemůže přihlásit ani dlužník, ani jeho manželka/manžel.

Průběh dražby

Dražba se koná buď klasicky (na místě) nebo elektronicky. Všechny dražby se zveřejňují na Portálu dražeb a vítězem veřejné dražby je vždy ten, kdo učiní nejvyšší podání a je mu udělen příklep. Vítěz (dražitel) provede úhradu (ve stanovené lhůtě), pokud by tak neučinil, nemovitost by se dražila znovu. S platbou a vydáním usnesení o příklepu přechází vlastnické právo na dražitele a povinností dlužníka je opustit nemovitost. K nabytí vlastnického práva tak není nutný zápis do katastru nemovitostí.

Předražek

Existuje určitá výjimka, kdy vítěz dražby, přestože dražbu vyhrál, nemusí získat předmětnou nemovitost. Jde o situaci, kdy člověk, který se dražby nezúčastnil, má zájem o vydraženou nemovitost. Takový zájemce ale musí splnit jednu zásadní podmínku – do 15 dnů od příklepu musí písemně kontaktovat exekutora s nabídkou vyšší o minimálně 25 % než činilo nejvyšší podání (tj. cena dosažená dražbou). Pokud se takový zájemce najde a kontaktuje exekutora, vítěz dražby je vyzván, zda dorovná částku navrženou zájemcem – předražitelem. Pokud vítěz nemá zájem částku dorovnat, nabývá nemovitost předražitel.

Jak na zastavení dražby nemovitosti?

Dražbě lze zabránit ještě bezprostředně před jejím zahájením a tím se dražba zastavuje. Nejdůležitějšími prvky možnosti zastavení dražby jsou tedy rychlost a včasnost. Pokud dlužník, jehož nemovitost se má dražit, zná termín dražby, platí, že čím dříve se začne proces zastavení řešit, tím je větší pravděpodobnost úspěchu. V krajních případech je možné dražbu zastavit i 24 hodin před jejím konáním. Když se dražbu podaří zastavit, nezanikne samotný dluh, a exekutor může vydat další termín dražby (pokud nejsou splněny podmínky pro zrušení dražby). Jak tedy dražbu zastavit?

  1. Výkup nemovitosti – nemovitost se prodá v součinnosti s exekutorem a kupujícím je buď investor nebo určitá společnost zabývající se výkupem nemovitostí, jakou je i naše společnost Bydlím doma. Hrozící dražbu je tak možné velmi účinně odvrátit. Investor/společnost vykoupí nemovitost „za hotové“ (ne doslova) – standardně se platba zašle exekutorovi na jeho bankovní účet a ten pak umožní podání kupní smlouvy na katastr nemovitostí a převod na nového vlastníka. Dlužník je tak zbaven dluhů a nemusí se přistupovat k dražbě (při které se většinou nemovitost vydraží za mnohem nižší cenu, než je tomu při výkupu).
  2. Nebankovní půjčka na vyplacení exekuce – tímto způsobem dokáže dlužník získat dostatek finančních prostředků na to, aby exekuci okamžitě vyplatil a vůbec se nemusí přistupovat k dražbě nemovitosti. Jedná se o další produkt, který naše společnost svým klientům nabízí.
  3. Oddlužení v insolvenci – další způsob používaný k tomu, aby proběhlo zastavení dražby nemovitosti. K zastavení dražby postačuje pouhé podání návrhu. Prodej nemovitosti při insolvenci řídí insolvenční správce se souhlasem soudu. Jeho úkolem je prodat nemovitost za co nejvyšší částku a pokud možno z utržené sumy uspokojit všechny věřitele a náklady insolvence.

Jaký by měl být první krok v případě, že vám hrozí dražba?

Ať už máte dluhy, které neumíte řešit, nebo máte exekuci, která může vyústit až v dražbu nemovitosti, důležité je, abyste včas danou situaci začali řešit.

Ozvěte se nám, určitě spolu najdeme vhodné řešení. Náš tým vás provede celým procesem. Začneme vstupní konzultací, kde spolu probereme Vaši situaci, případné možnosti a následné řešení.

Kontaktujte nás

Štítky