Jak zabránit dražbě nemovitosti. Co při dražbě hrozí?

Jak zabránit dražbě nemovitosti. Co při dražbě hrozí?


Dražba je stav, do kterého se nikdo z nás nechce dostat. Často už jen její hrozba přiměje dlužníka řešit svůj problém. Jak zabránit dražbě nemovitosti?

Dražbou (nemovitosti) obecně rozumímetakový prodej nemovitosti, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se tomu, kdo nabídne nejvyšší částku a zaváže se splnit podmínky, které byly pro dražbu stanoveny“[1]. Česká právní úprava zná dražbu dobrovolnou a nedobrovolnou (tzv. nucenou).

  • V případě dobrovolné dražby je přechod vlastnického práva k dražené nemovitosti navržen samotným vlastníkem nemovitosti. Cílem takového způsobu prodeje je většinou snaha o zpeněžení nemovitosti, které vlastníkovi poskytne finanční zdroje, například na splacení závazků.
  • Mnohem nebezpečnějším případem je však dražba nedobrovolná, která je často poslední možností, jak vymoci od dlužníka pohledávku, kterou nesplácí. Dochází k ní na základě návrhu věřitele (pokud se dlouhodobě nedokáže s dlužníkem dohodnout) podáním žaloby k soudu (i v tomto stadiu je ještě možné dražbě zabránit v tzv. pariční lhůtě.


Jak vám dokážeme pomoci a jak zabránit dražbě nemovitosti?

Jednou z možností je zpětné financování nemovitosti, kterým v podstatě rozumíme nájem nemovitosti (které hrozí dražba). Jedná se v podstatě o výkup nemovitosti a vyplacení všech závazků a zbývajících peněz z prodeje. To znamená, že se tímto způsobem předejde dražbě, klient se zbaví svých závazků a zároveň nadále užívá svoji nemovitost (jako nájemník) a navíc má garantovanou možnost zpětného odkoupení nemovitosti (za předem dohodnutých podmínek). Zpětné financování nemovitosti je určené pro klienty, kteří potřebují větší finanční hotovost, kterou z určitých důvodů nedostanou od banky a svoji situaci nemohou řešit prodejem nemovitosti. Častým důvodem pro zpětné financování nemovitosti jsou existenční problémy, problémy s exekucí na nemovitost nebo potřeba oddlužit nemovitost.

Kontaktujte nás


[1] – TRIPES, A. 2006. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha : C-H- BECK, 2006. 493 s.

[2] – Jedná se o lhůtu stanovenou soudem pro splnění uložené povinnosti a jejím uplynutím nastává vykonatelnost rozhodnutí.

Štítky