Je vaše nemovitost v exekuci? Nabízíme chytré financování nemovitosti

Nemovitosti s neznámým vlastníkem (s tzv. nedostatečně identifikovaným vlastníkem)


Věděli jste, že v současnosti existuje v katastru nemovitostí několik stovek tisíc pozemků nebo staveb (případně podílů na nich), jejichž vlastníka nelze dostatečně identifikovat? Co to v praxi znamená a co bude znamenat, pokud takový vlastník nebude zjištěn do konce roku 2023?

K 1. únoru 2023 bylo v katastru nemovitostí evidováno celkem 342 952 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem a celkem 121 423 nedostatečně identifikovaných osob. Ve skutečnosti tak jde o 150 559 unikátních nemovitostí, které nemají správně zapsaného vlastníka. Ve smyslu nového občanského zákoníku platí, že, pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí do 31.12.2023, tento majetek (nemovitost) přejde na stát. Po tomto datu by případný vlastnický nárok na nemovitost musel být prokázán pouze pravomocným rozhodnutím soudu.

Mohou nastat tři modelové situace, při kterých si uvedeme, jak je lze řešit[1]:

Nedostatečně identifikovaní vlastníci a jejich nemovitosti – jak postupovat

Nemovitosti s neznámým vlastníkem lze dohledat zde. Pokud si myslíte, že byste mohli být vlastníkem takové nemovitosti, je třeba, abyste shromáždili doklady, které to potvrdí – listiny, které musí předložit ten, kdo na vlastnictví vznáší nárok. Jedná se o dva druhy listin, a to: 1. listiny, které se týkají osob (rodné/oddací/úmrtní listy, rozhodnutí z dědických řízení a další) a 2. listiny, které se týkají nemovitosti (smlouvy nebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí). V případě, že katastrální úřad předložené listiny neuzná nebo nejsou k dispozici, je možné se obrátit na soud se žalobou na určení vlastnictví.

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí do konce roku 2023, majetek přejde na stát. Proč? Protože zákon vychází z toho, že, kdo se k vlastnictví nehlásí, ten se o nemovitost nestará, neplatí z ní daně a tak se má za to, že tuto nemovitost opustil, a proto připadne do vlastnictví státu.


Potřebujete pomoci?

Kontaktujte nás


[1] https://www.uzsvm.cz/prilohy/brozura_NIV.pdf

Štítky