druhy leasingu

Co je špatný úvěr a jak se zbavit nevýhodných půjček?


Kdokoli z nás se může ocitnout v situaci, kdy mu jeho příjmy najednou nestačí na pokrytí všech svých výdajů. Může se tak stát z různých důvodů, ať už se jedná o nečekanou rodinnou situaci, řešení bytových potřeb, nemoc nebo zvyšování cen energií a vysokou inflaci. V takovém případě obvykle sáhneme po půjčce nebo úvěru, který však není vždy výhodný, protože člověk často jedná v časové nebo jiné tísni.

Právě proto, aby zájemce o úvěr (nebo půjčku) neuzavřel nevýhodnou smlouvu, by měl znát určité parametry, a to zejména: výši úvěru, úrokovou sazbu, splatnost, účel, zajištění, způsoby čerpání úvěru a způsoby splácení úvěru. Pokud se však zájemce dostatečně neseznámí s některým z uvedených parametrů a přesto smlouvu podepíše, může to mít za následek uzavření velmi nevýhodné smlouvy, na které doplatí jen on sám. V takovém případě zde pak existuje riziko, že dlužník nebude schopen dodržet předem sjednané podmínky a tím způsobí druhé straně finanční újmu. Nejčastějším případem nesplnění podmínek je nesplácení úvěru dlužníkem, a to z různých důvodů (objektivních i subjektivních).

Co tedy lze považovat za špatný úvěr?

Mezi nejčastější důvody nevýhodnosti poskytnutého úvěru patří zejména vysoká úroková sazba. Problémem je, že si klienti při uzavírání smlouvy o úvěru často zvolí fixaci úrokové sazby na krátké období (2 až 5 let), což ale v praxi znamená, že po uplynutí této doby se může úroková sazba nehorázně zvýšit a způsobit tak klientovi nemalé problémy, které mohou dospět i do stádia, kdy přestává být schopen tento úvěr splácet.

Nečekané problémy můžou klientovi způsobit i skryté poplatky.

Dle našeho názoru je při výběru úvěru nebo půjčky relevantní i otázka možnosti prodloužení si doby splácení a s ní spojené poplatky.

Na závěr lze doporučit každému, kdo přemýšlí o půjčce nebo úvěru, aby nejprve zvážil relevanci nabídky, precizně se seznámil s jejím zněním a nejednal ukvapeně. Protože v opačném případě si může člověk vzít tak nevýhodný a špatný úvěr, že jeho finanční situace bude v konečném důsledku ještě horší než předtím.


Jak se zbavit půjček?

V případě, že jste se již ocitli v situaci, kdy nezvládáte splácet svůj úvěr a chtěli byste to řešit například formou refinancování (v případě více půjček nebo úvěrů mluvíme o konsolidaci), neváhejte nás kontaktovat a pokusíme se společně najít nějaké vhodné řešení.

Kontaktujte nás

Štítky