Co je konsolidace půjček a jaký je její význam?


Čerpání finančních prostředků na úhradu různých výdajů z jiných než vlastních zdrojů je v současnosti poměrně běžné. Poskytování zápůjček a úvěrů patří mezi hlavní činnosti bank a nebankovních subjektů, protože většina domácností si bohužel nedokáže své potřeby (nový dům, auto, dovolená, vzdělání apod.) zafinancovat z vlastních zdrojů. Vzhledem k aktuální vysoké inflaci, zdražování a vysokým cenám potravin a energií však může nastat situace, kdy klient přestává být schopen hradit své závazky včas, nebo v celém rozsahu. Právě v takovém případě je vhodným řešením konsolidace.

Co je konsolidace a jaký je její význam?

Konsolidací půjček rozumíme sloučení několika stávajících úvěrů do jednoho jediného. Tímto novým úvěrem se jednorázově uhradí všechny stávající půjčky a dále se bude splácet jen tento jediný.

Hlavním důvodem pro konsolidaci je snížení měsíčních splátek a zpřehlednění splácení. Klienti si také mohou snížit dobu splácení díky nižším úrokům nebo naopak čerpat úvěr ve vyšší částce, než jsou všechny dluhy. Mezi další výhody sloučení konsolidace půjček a úvěrů patří také možnost nastavení flexibilní doby splácení, nižší výsledná měsíční splátka, možnost výhodnější úrokové sazby a existence jen jednoho věřitele. V případě, že má klient jen jediný úvěr, hovoříme o „refinancování“ úvěru. Hlavním cílem refinancování je, tak jako při konsolidaci, snížení měsíční splátky tím, že vám poskytneme zápůjčku s výhodnějšími podmínkami. Může jít o stejnou částku, ale s výhodnější úrokovou sazbou, případně s možností prodloužit si dobu splácení. V tomto případě měníte dražší úvěr za levnější.

Jak postupovat v případě, že má klient zesplatněný úvěr?

Kromě zmíněných případů, může nastat i taková situace, kdy banka poskytující klientovi úvěr, předčasně ukončí úvěrovou smlouvu (například z důvodu nesplácení závazku), prohlásí celý úvěr za splatný a vyzve klienta, aby uhradil zbývající částku úvěru (včetně úroků a poplatků) do určeného data. Jedná se o právní jednání označované jako „zesplatnění“ (úvěru). I v takovém případě lze danou situaci řešit způsobem, kdy klientovi (po vzájemné dohodě), poskytneme zápůjčku, kterou zbývající částku úvěru (včetně poplatků a úroků) bance vyplatíme a nastavíme si spolu výši měsíčních splátek této nové zápůjčky tak, aby byl klient spokojen (závisí už jen na klientovi, zda potřebuje jen částku pokrývající vyplacení bankovního úvěru, nebo má další závazky, které chce zkonsolidovat). Pozitivně v takovém případě lze vnímat skutečnost, že se tímto řešením zabrání případnému vymáhání dlužné částky ze strany banky, exekuci nebo dražbě nemovitosti.


Potřebujete pomoci?

Kontaktujte nás

Štítky