úvěr se zástavou nemovitosti

Nebankovní úvěr se zástavou nemovitosti. Proč?


Pokud přemýšlíte o nebankovním úvěru, určitě vám něco říká pojem „zástava nemovitosti“. Zástavní právo samo o sobě často vyvolává hrůzostrašné představy a lidé si myslí, že nemovitosti, které jsou zatíženy zástavním právem, ztrácejí na tržní hodnotě. Není to pravda.

Jedná se o standardní postup, kterým věřitel (v našem případě nebankovní společnost) získává jistotu, že když dlužník přestane splácet, věřitel může tyto zbývající peníze získat prostřednictvím zpeněžení zastavené nemovitosti a uspokojit tak svoji pohledávku. Toto řešení se ale využívá až jako ZCELA POSLEDNÍ MOŽNOST, a to zejména v případě, kdy se dlužník nechce dohodnout nebo vůbec nekomunikuje. V ostatních případech je v zájmu obou stran, aby se při jakémkoli problému dohodly, komunikovaly spolu a vše se snažily vyřešit ke spokojenosti obou. Tak je tomu i u nás.

Pokud se tedy dlužník dostane do nějakého problému se splácením, je prvořadé, aby svou situaci s nebankovní společností aktivně řešil.

Jaký je postup při zástavě nemovitosti?

Zástavní právo k nemovitosti se vkládá do katastru nemovitostí a píše se na list vlastnictví. Postup při žádosti o úvěr/zápůjčku se zástavou nemovitosti je následující:

  1. Žadatel (a poskytovatel úvěru/zápůjčky) podepíše smlouvu o úvěru/zápůjčce.
  2. Žadatel (a poskytovatel úvěru/zápůjčky) podepíše zástavní smlouvu.
  3. Žadatel spolu s poskytovatelem úvěru/zápůjčky (v našem případě s nebankovní společností) podepíše návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.
  4. Po vyplacení celého úvěru/zápůjčky žadatelem (dlužníkem), podá poskytovatel (věřitel) návrh na zrušení zástavního práva do katastru nemovitostí.

Jaké jsou výhody zástavy nemovitosti?

  1. Tím, že zůstáváte vlastníkem nemovitosti, neztrácíte svá práva. Nebankovní společnost tak s touto zastavenou nemovitostí nemůže nijak disponovat nebo ji užívat.
  2. Měli byste dbát na to, aby zastavená nemovitost byla stále v dobrém stavu. Lze to považovat za důvod navíc, proč nemovitost nenechat chátrat a řádně se o ni starat.
  3. O vaši nemovitost je dobře postaráno, nemůže jít do exekuce ani do dražby.
  4. I kdyby nastala situace, že úvěr/zápůjčku nemůžete dále řádně splácet, o své peníze nepřijdete. Nebankovní společnost v takovém případě může nemovitost prodat, z utržené částky si strhnout svůj nesplacený dluh a zbytek vám poslat. Jde však o NAPROSTO KRAJNÍ ŘEŠENÍ, ke kterému nebankovní společnost přistupuje jen v ojedinělých případech, a to zejména, není-li možná dohoda nebo je zmařena snaha o komunikaci s klientem. V opačném případě je vždy možné se s nebankovní společností dohodnout na smysluplném řešení.

Pokud tedy máte v plánu úvěr/zápůjčku řádně a pravidelně splácet, a zároveň jste si jisti, že na splácení budete mít finance, tak se nebankovního úvěru/zápůjčky vůbec nemusíte obávat. Zástavu lze chápat spíše jako pojistku proti těm lidem, kteří v půjčce vidí možnost snadno získat peníze, které ale pak nemají v úmyslu splácet. Vůbec se nemusíte bát o svoji nemovitost, stačí jen řádně splácet a nedělat si další dluhy, které by vám finanční situaci ještě zhoršily.


Potřebujete pomoci?

Kontaktujte nás

Štítky